Bij klachten kunt u zich via mail of telefoon tot ons wenden. Wanneer u ons schrijft, dan graag de klacht alvast globaal omschrijven.
Wij nemen binnen 2 dagen contact met u op om de situatie op te lossen.

Wanneer de afhandeling van Zorgland.be niet tot een bevredigende afloop leidt, kunt u zich wenden tot de Geschillencommisie Webshop die wordt beheerd door de Stichting Geschillencommissie (www.sgc.nl).

Voordat u bij de Stichting Geschillencommissie klaagt over Zorgland.be, dient u zich eerst met uw klacht tot onze webshop te wenden. Alleen wanneer u niet binnen een redelijke termijn respons ontvangt of wanneer uw klacht niet tot een aanvaardbare oplossing leidt, kunt u een klacht bij Webshop Keurmerk indienen.